Taze personali teenuste pakett on teadlikult võimalikult laiahaardeline. Ainult täislahendust pakkudes suudame oma klientidele pakkuda 100% kvaliteetset teenust.

Tazest saab rentida terve meesonna vajaminevaks tööks / tootmiseks. Meeskonnas on olemas nii tööde juhid kui ka abitöölised tavatööliste kõrval, ehk selline “full team package“ teenus, seda on kasutanud laialdaselt korteriühistud. Sellega hoiavad nad kokku oluliselt aega ja raha.

Taze teenuste paketid on pidevas muutumises vastavalt turu vajadustele. Järjest vähem tahavad firmajuhid ja investorid kokku puutuda olme äriliste probleemidega. Selleks on ka Tazel välja pakkuda „Taze full package system“  Seda teenust kasutab investor ja ka firmajuht kes tahab laieneda aga seda teha nii, et ise ei peaks kokku puutuma igapäevaste äriliste probleemide lahendamisega.